Ana Menü
Amg hakkında
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
Çağrılı Konuşmacılar
Başvuru / Kayıt Formu
Sunulacak Bildiriler
Katılımcılar Listesi
Program
Bilgi Güncelleme
İletişim
 

Sunulacak Bildiriler


Doç.Dr.  A. Muhammed Uludag
 Galatasaray Üniversitesi
  Cebir ve Sayılar Teorisi
 
Modüler Grup, Örtü grupoidleri ve Sarmallar
 
Yrd.Doç.Dr.  Ahmet Beyaz
 ODTÜ
  Geometri / Topoloji
 
Bazı Simplektik 6-Manifoldların Gromov-Witten Değişmezleri
 
Dr.  ahmet yıldırım
 ege üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Kesirli kuvvetlere sahip doğrusal olmayan salınımların periyodik çözümleri üzerine
 
Prof.Dr.  Alp  Eden
 Boğaziçi Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Nerdeyse Kübik Lineer Olmayan Schrödinger Denklemleri
 
Arş.Gör.  Canay Aykol
 Ankara Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
On the boundedness of fractional B-maximal operators in the Lorentz spaces $L_{p,q,\gamma}(\R+^n)$}
 
Y.L. Öğrencisi  Caner Koca
 Stony Brook University
  Geometri / Topoloji
 
Kompleks tarama yüzeylerinde yeni Einstein metriği örnekleri
 
Arş.Gör.  Ceren  ELMALI
 Atatürk Üniversitesi
  Geometri / Topoloji
 
Fan-Gottesman Kompaktlaştırması Üzerine Bir Çalışma
 
Yrd.Doç.Dr.  Çetin Ürtiş
 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  Cebir ve Sayılar Teorisi
 
Arithmeticity of holomorphic Hilbert cuspforms on Hermitian symmetric domains
 
Prof.Dr.  Dumitru Baleanu
 Çankaya University
  Uygulamalı Matematik
 
Fractional Mathematical Modelling
 
10  Prof.Dr.  Etibar PENAHLI
 Fırat Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
ON THE INVERSE PROBLEM FOR DIFFUSION OPERATOR
 
11  Dr.  Faik Babadağ
 Ankara Üniversitesi
  Geometri / Topoloji
 
homotetik hareketler ve bikompleks sayılar
 
12  Arş.Gör.  Fatma  Altunbulak Aksu
 Bilkent Universitesi
  Cebir ve Sayılar Teorisi
 
Essential Cohomology of Elementary Abelian p-Groups
 
13  Dr.  Filiz Yıldız
 Hacettepe Üniversitesi
  Geometri / Topoloji
 
Hewitt Real Compactification For a Ditopological Space
 
14  Arş.Gör.  Gülnihal Meral
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Diferensiyel Kuadratür Metodu ve Farklı Zaman İntegrasyon Yöntemleri ile Lineer Olmayan Reaksiyon-Difüzyon Denkleminin Çözümü
 
15  Yrd.Doç.Dr.  HASAN BULUT
 FIRAT
  Uygulamalı Matematik
 
A comparison between the Homotopy perturbation method and Adomian decomposition method for A generalized Fitzhugh-Nagumo equation with initial condition
 
16  Prof.Dr.  Hüseyin Hüseyin
 Atılım Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Discrete Analytic Functions
 
17  Arş.Gör.  Kıvanç Ersoy
 ODTÜ
  Cebir ve Sayılar Teorisi
 
Yerel Sonlu Basit Gruplarda Sonlu Altgrupların Merkezleyenleri
 
18  Yrd.Doç.Dr.  Mehmet Şengönül
 Nevşehir Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
İNTERVAL MATRİSLERİN YAKINSAKLIK ALANLARI VE BAZI ÖZELLİKLERİ
 
19  Arş.Gör.  MELTEM EROL
 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
Birinci Mertebeden Düzgün Katsayılı Normal Diferansiyel Operatörler
 
20  Yrd.Doç.Dr.  Nilüfer TOPSAKAL
 Cumhuriyet Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Inverse problem for Sturm-Liouville operators with Coulomb potential which have discontinuity conditions inside an interval
 
21  Doç.Dr.  Oktay Duman
 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
Statistical Approximation by Double Picard Singular Integral Operators (İki Değişkenli Picard Singüler İntegral Operatörleri ile İstatistiksel Yaklaşım)
 
22  Y.L.Öğrencisi  Rukiye Öztürk
 Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
Sektöriyel Normal Opeeratörler
 
23  Yrd.Doç.Dr.  Semra Kaptanoglu
 ODTU
  Cebir ve Sayılar Teorisi
 
p-Power Points and Modules of Constant p-Power Jordan Type
 
24  Dr.  Sevilay  SERENBAY
 Başkent Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
İki parametreli singüler integral operatör ailesinin ve türevinin yaklaşım özellikleri.
 
25  Öğrenci  Sinem Celik Onaran
 ODTU
  Geometri / Topoloji
 
Invariants of Legendrian Knots From Open Book Decompositions
 
26  Prof.Dr.  Sofiya Ostrovska
 Atılım Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
On the Lupaş q-analogue of the Bernstein operator
 
27  Arş.Gör.  Sıddıka Özkaldı
 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Geometri / Topoloji
 
n+1- BOYUTLU MINKOWSKI UZAYINDA, BİR HİPERYÜZEY ÜZERİNDE LC SLANT HELİSLER
 
28  Arş.Gör.  Sıddıka ÖZKALDI
 Ankara Üniversitesi
  Geometri / Topoloji
 
3- BOYUTLU ÖKLİD UZAYINDA SABİT AÇILI YÜZEYLER VE EĞRİLER
 
29  Prof.Dr.  Timur Karaçay
 Başkent Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
Mantıkta Analiz Metotları
 
30  Arş.Gör.  TUĞBA HORZUM
 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  Cebir ve Sayılar Teorisi
 
HORADAM POLİNOMLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
 
31  Doç.Dr.  Yakup HACI
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
SINIRLI DETERMİNİSTİK FONKSİYONLAR VE KESİKLİ SİSTEMLER
 
32  Dr.  İbrahim Arkut
 Yakın Doğu Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Dört Renk Teoreminin Kısa Kanıtı
 
33  Dr.  İbrahim Ünal
 Unıversity of Rochester
  Geometri / Topoloji
 
Examples of Phi-Critical Submanifolds
 
34  Yrd.Doç.Dr.  İbrahim Büyükyazıcı
 Gazi Üniversitesi
  Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 
Genelleştirilmiş q‐Bernstein Polinomlarının Yaklaşım Özellikleri
 
35  Arş.Gör.  İlkay Arslan
 Ankara Üniversitesi
  Geometri / Topoloji
 
Minkowski 3-uzayında genel helisler ve düzlemsel eğriler
 
36  Arş.Gör.  İsmail Gök
 ANKARA ÜNİVERSİTESİ
  Geometri / Topoloji
 
n+1- BOYUTLU MINKOWSKI UZAYINDA, BİR HİPERYÜZEY ÜZERİNDE LC SLANT HELİSLER
 
37  Arş.Gör.  Zeynep Kayar
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
  Uygulamalı Matematik
 
Lineer Olmayan Süreksiz Diferensiyel Sistemler İcin Lyapunov Eşitsizlikleri
 
 
Destekleyen Kuruluşlar  

Ümitköy/Ankara