TMD Ankara Şubesinin Verdiği Destekler

 

 1. 11-12 Haziran 2000 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ’nün işbirliğiyle düzenlenen “Genç Araştırmacılar için Uygulamalı Matematik Günleri” semineri,
 2. 2002 yılında “İzmir İleri teknoloji Enstitüsü ve ODTÜ’nün düzenlediği “Dinamik Sistemler IV”,
 3. 2002 yılından başlayarak ODTÜ’de “PDE Meeting II, III,…
 4. 2003 yılında ODTÜ’de “Sobolev Uzaylarına Giriş”  toplantısı,
 5. 2003 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde ODTÜ ile birlikte düzenlenen “Birinci Bolu Matematik Günleri” toplantısı,
 6. 2004 yılında “Workshop on Racent Trends in Applied Complex Analysis” konulu toplantı,
 7. 2007yılında ODTÜ’de “6-th International ISAAC Congress” kongresi,
 8. 2007 yılında ODTÜ’de “Workshop on Differential Equations and Applications” toplantısı,
 9. 2008 yılında Pamukkale Üniversitesinde “Workshop on Differential Equations and Applications” toplantısı,
 10. 2008 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde “Positivity and its Applications in Science and Economics” toplantısı,
 11. 2001 yılında TMDAŞ desteğiyle başlatılan ve onbeş günde bir ODTÜ Gündüz İkeda Seminer odasında yapılan ve hala devam eden “ Dinamik Sistemler Seminerleri” toplantıları,
 12. 2011 ve 2012 yıllarında ODTÜ’de “Cahit Arf Lectures 2011ve 2012” toplantıları,
 13. 2013 yılında Atılım Üniversitesinde “12-th International Workshop on Dynamical Sistems and Applications” toplantısı,
 14. 2014 yılında TOBB Üniversitesinde “13-th International Workshop on Dynamical Sistems and Applications” toplantısı,
 15. 2015 yılında Gazi Üniversitesinde “14-th International Workshop on Dynamical Sistems and Applications” toplantısı,
 16. Değişik dönemlerde Yükseklisans ve Doktora öğrencilerine yapılan maddi ve manevi destekler,
 17. 2015 yılında ODTÜ Matematik Bölümünce düzenlenen 10. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu,
 18. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Matematik Bölümünce düzenlenen 11. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu,
 19. 2018 yılı ODTÜ Matematik Topluluğu Çalıştayı,
 20. 2018 yılında yapılan “CIMPA Research and Workshop” toplantısı,
 21. 2019 yılı ODTÜ Matematik Topluluğu Çalıştayı.

 


info@tmdankara.org.tr

©2019 TMD Ankara Şubesi. All rights reserved.